3-خطوط حامل:براي نمايش اين نت ها در كتاب ها يا دفتر هاي نت از (خطوط حامل)كه شامل پنج خط موازي است و از پايين به بالا با شماره هاي 1تا5نام گذاري ميشه استفاده ميشه و فاصله هر دوخط حامل(ميان خط)ناميده ميشه و نت هاي ما يا بالا ويا پايين خطوط حامل و با روي ويا بين خطوط حامل قرار ميگيرند.

(اين شكل خطوط حامل)

(اين شكل نمايش نت ها در خطوط حامل)

**نت هايي كه روي خط هستند:مي- سل- سي- ر- فا

**نت هايي كه بين بين خط هستند:فا -لا -د-و -م-ي

**نتي كه بالاي خط ميبينيد نت سل

**نتي كه پايين خط ميبينيد نت ر

((اين هم شكل از كل نت هايي كه فكر ميكنيد كه از چپ به راست خونده ميشن وابتدا از نت C ياهمون نت دو است))

(اين هم بدونيد كه اين هفت نت به ترتيب و پشت سرم تكرار ميشن )

4-اكتاو:گفتم نت ها به ترتيب و پشت سر هم تكرار ميشن خب!تكرار اين نت ها اكتاو رو به وجود مياره يعني توي شكل ببينيد از شروع نت cتا به خود نت C كه برسه وشامل 8 نت پشت سر هم هست اكتاو گفته ميشه.

(مثال:از نت Do تاDo يك اكتاو)

5-كليد:براي خوندن نت روي خطوط حامل  ب يك مبنا احتياج دارم ك (كليد )گفته ميشه و اين كليد يا (دو)يا(فا)يا(سل)ميباشد كه در ويلن از كليد سل استفاده ميشه  ويا در پيانو كليد فا.كليد سل رو خط 2 حامل قرار داره.
GClef.svg(كليدسل)     CClef.svg(كليد دو)   FClef.svg(كليد فا)

6-كشش :صداها در موسيقي كشش مختلفي دارند مثلا يك نت ممكنه طولاني باشه يا خيلي كوتاه باشه به همين علت نت هاي ما تقسيم ميشن به نت هاي (گرد-سفيد-سياه-چنگ-دولاچنگ-سه لاچنگ-چهارلاچنگ) كه ب ترتيب ارزش زماني كمتري دارند.

(نت هاي دو-ر-مي-فا-سل- سي  ميتونن سفيد يا سياه ويا گرد و يا...باشند)

شكل نت ها ب همراه كشش:

گرد زمان آن ۴ ضرب است.
سفيد زمان آن ۲ ضرب، يا ۱/۲ گرد(معادل نصف كشش زماني گرد)است.
سياه زمان آن يك ضرب، يا ۱/۴ گرد(معادل ۱/۴ كشش گرد)است.
چنگ زمان آن نيم ضرب، يا ۱/۸ گرد(معادل ۱/۸ كشش گرد)است.
دولاچنگ زمان آن ۱/4 ضرب، يا ۱/۱۶ گرد(معادل ۱/۱۶ كشش گرد)
سه*لاچنگ زمان آن ۱/8 ضرب، يا ۱/۳۲ گرد(معادل ۱/۳۲ كشش گرد)
چهارلاچنگ زمان آن ۱/16 ضرب، يا ۱/۶۴ گرد(معادل ۱/۶۴ كشش گرد)

(تقسيمات نت ها :شروع از نت گرد)

bita(توي شكل نت هاي چنگ ودولاچنگ با يك خط بهم وصل شدن ك بهش ميگن خط شاهين به جاي پرچم استفاده ميشه.)

7-سكوت:حتما توي آهنگهايي ك گوش ميديد گاهي ديد سكوت ساكتايجاد ميشه و اين سكوت ها ساكتهم يا طولاني مدت هستند يا كوتاه مدت كه سكوت ها ساكتهم تقسيم ميشن به(گرد-سفيد-سياه-چنگ-دولاچنگ-سه لاچنگ-چهارلاچنگ)كه متناسب با نت ها هستند يعني اگه شما يك نت گرد داشته باشيد به اندازه اون نت صدا ايجاد ميشه واگه سكوتساكت گرد داشته باشيدبه اندازه كشش همون نت گرد سكوت ساكتگرد ايجاد ميشه.

((در واقع سكوت هاساكت ارزش زماني دارند اما ارزش صدايي ندارند اما حتما بايد اجرا شن))

اين هم يك تصوير از نام نت ها و سكوت ها:

(نت گرد مضاعف وسكوت مضاف هم يك رتبه بالا تر از نت گرد وسكوت گرد هستند اما زياد تو كتاب هاي ابتدايي باهاشون مواجه نميشيد)

8-ميزان:قطعه موسيقي روي خطوط حامل به قسمت هاي كوچكي به نام(ميزان )تقسيم ميشن و دوخط عمودي كه در پايان يك قطعه موسيقي ديده ميشه(دولاخط پايان)گفته ميشود.در ضمن ميزان 3 دسته هستند (ساده-تركيبي-مختلط)_(تو اين شكل هم  خط ميزان و و دولاخط پايان معلومه)لبخند

(اين خط هاي حلالي هم خط اتحاد هستند)

http://www.harmonytalk.com/wp-content/uploads/2009/05/etehaad1.jpg

9-ميزان نما:در كنار همون كليد سل يا هر كليد ديگري  دو عدد به صورت كسري نوشته ميشه (كه الان تو هيچ كدوم از تصويرا نيست با بازندهاجازهنيشخند)كه ميزان نما ناميده ميشه كه كشش رو مشخص ميكنه.

خب ي توضيح در مورد ميزان نما:

ميزان هاي ساده يكسري كسر هستند كه وقتي در 3/2 ضرب ميشن ميزان تركيبي رو به وجود ميارن كه توي شكل راحت متوجه ميشيد.

آموزش ويولن | كلاسيك ، سل ، ايراني

و براي تبديل ميزانهاي تركيبي به ساده صورت كسر به عدد 3 و مخرج آن به عدد 2 تقسيم ميشه.

(ميزان لنگ براي مبتدي ها نياز نيست)

((اين كسر كنار كليد قرار ميگيره ومشخص ميكنه در هر ميزان كشش نت ها تا چ اندازه و در واقع ضرب رو مشخص ميكنه.البته وقتي وارد كتاب شيد خود به خود متوجه ميشد جريان چيه!))

10-ضرب زدن:به رهبر اركستر ها دقت كرديد  بادستشون چيكار ميكنن!!!!!!!!!!!!!!!!!

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزيزان خيلي خوش آمديد تصاويرمتحرك شباهنگ http://violin6.ir _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

به هر حركتشون ي ضرب گفته ميشه..ما هم براي خودمون اينكار ميكنم اما نه با دست بلكه با پا -هر بالا و پايين پا يك ضرب هست مثلا اگه توي ي ميزان يه نت گرد داشته باشم 4تا ضرب پا ميزنم((البته من از وسيله اي به نام مترونوم استفاده ميكنم))

(بحثش خيلي مفصله تر ا اين حرفاس اما گفتم دارم  ي تئوري ابتدايي رو ميگم پس وارد بحثش نميشيم.)

(در واقع ساز هاي كوبه اي(تيمپو و...) در اركسترها به همين منظور استفاده ميشن كه در واقع براي بقيه ضرب ميزنن كه از ريتم خارج نشن) _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزيزان خيلي خوش آمديد تصاويرمتحرك شباهنگ http://violin6.ir _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
دوستاي خوبم ميدونم كه خيلي هاتون كه حتي كمي ساز زديد همه اين تئوري ها رو بلديد و به همين دليل شايد اين پست رو نخونيد اما دوست داشتم توي وبلاگم اين پست روبزارم

منبع: http://mylovelyviolin.blogfa.com