آموزش ويولن ايراني

آموزش ويولن ، دانلود فيلم آموزش ويولن، ويلن ، ويالن،كتاب آموزش ويولن

رازهاي يادگيري ويولن ايراني

رازهاي يادگيري ويولن ايراني

شما با تلاش و پشتكار و با اين سيستم خيلي زود پيشرفت مي كنيد و نوازنده هاي حرفه اي مي شويد.

براي يادگيري ويولن فقط بايد با تمركز و دقت بالا ابتدا هزار بار ! يك تكه از آهنگ را گوش كنيد و در عين حال نت آن را هم داشته باشيد و ۲۰ بار به نت آن توجه كنيد و همراه بانت بنوازيد و سپس آنقدر پيشرفت كنيد كه باورتان هم نشود...

اين تكرار گوش دادن باعث مي شود كه مغز با آهنگ احساس راحتي كند و شما با ضمير ناخودآگاه خود ساز بزنيد و موسيقي را درك كنيد. بعد كه به نت آن نگاه مي كنيد، آن را درك و احساس مي كنيد و اين باعث مي شود كه نت خواني شما هم قوي شود.

تفاوت آموزش ويولن ايراني و ويولن كلاسيك چيست ؟

در اصل ويلن يك ساز موسيقي كلاسيك غرب است ولي به دليل قابلت هاي فراوانِ اين ساز، مي توان هر نوع موسيقي را با آن اجرا كرد . در شيوه ي كلاسيك ، كوك اين ساز هميشه ثابت است و براي آموزش آن از متدهاي آموزشي غربي استفاده مي شود .  در شيوه ي ويلن ايراني متدي كه در هنرستان آموزش داده مي شود مورد استفاده قرار گرفته و بعد از آموزش مقدماتي اين ساز به نواختن رديف موسيقي ايراني پرداخته مي شود ،  كوك‌هاي مورد استفاده در اين ساز بسيار متنوع بوده و توسط هنرمندان خوش ذوق و مبتكر پيشنهاد شده است و براي هر دستگاه كوك مخصوص آن استفاده مي شود .