خرید پستی آموزش ویولن

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه ویولن نوازی استفاده شده

با این مجموعه یک موفقیت سریع و شگفت انگیز را تجربه کنید

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین و ساده ترین راه برای یادگیری ویولن است.

خرید آموزش ویولن

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید اینترنتی

فقط  35000 و 70000 تومان!          شماره شناسه اثر:۰۴۶۴۵۱-۰۰۰۹۳-۸

با خرید این مجموعه استثنایی همه را با ویولن زدن خود شگفت زده خواهید کرد
 

 آموزش تصویری ویولن سل

فهرست آثار منتخب ويولن

ويولن سازي است با رپرتواري بسيار گسترده. قدمت ساخت، رسيدن به سطح كمال از حيث سازگري، جهاني بودن، گستره صوتي وسيع، قابليت و توانمندي ذاتي در اجراي موسيقي و نقش بي مانند در همنوازي و… از مولفه هايي هستند كه از گذشته تا امروز، باعث گشته اند تا آثار بي شماري توسط آهنگسازان هر دوره براي اين ساز تصنيف گردد و ويولن را داراي رپرتواري بي نظير گرداند. از اين رو، آشنايي با تمامي آثار تصنيف گشته براي اين ساز كاري است بس دشوار و زمان گير وهدف از نگارش اين مقاله نيز، معرفي كليه آثار تصنيف گشته براي اين ساز نيست.

بلكه هدف، سعي بر معرفي "منتخبي" است از از آثار فاخر اين ساز كه داراي خصوصياتي چون زيبايي موسيقي، متحول سازي تكنيك نوازندگي، مقدمه گرديدن بر تصنيف ديگر آثار جاويدان و يا اجراي هاي افزون تر امروزي نسبت به ديگر آثار ويولن و ... مي باشد.

"فهرست آثار ويولن" كه حاصل دو دهه تلاش پيوسته نگارنده در زمينه گرد آوري و مطالعه آثار اين ساز مي باشد، از جهات گوناگون مي تواند توسط نوازندگان، هنرجويان و علاقه مندان به ويولن مورد بررسي قرار گرفته و مفيد باشد.

اين فهرست شامل تعداد81 مورد در47 بند در بخش كنسرتو ويولن ها، و تعداد 19 مورد در 18 بند آثار براي ويولن و اركستر و تعداد 140 مورد در 76 بند آثار براي ويولن به همراهي پيانو و و تعداد 49 مورد در 8 بند آثار ويولن تكنواز و تعداد 42 مورد در 11 بند ديگر آثار بوده و در مجموع شامل معرفي تعداد 331 اثرمي باشد.

چند نكته، اول آنكه تقدم و تاخر معرفي اين آثار در اين نوشته، بر حسب ترتيب حروف الفباي انگليسي نام آهنگسازان بوده و ترتيب آثار بيانگر توالي دوره هاي مختلف سبك آهنگسازي و... نمي باشد. دوم، نگارنده با توجه به عواملي چون به كارگيري نام اصلي قطعات توسط نوازندگان (در اكثر موارد) و عدم ترجمه آنها، همچنين يكسان نمودن "روش اطلاق نام" كليه قطعات اين فهرست، مصمم به نوشتن اسامي با نام اصلي به زبان فارسي گشتم و از ترجمه اسامي خودداري نمودم.

سوم، گاه بخش همراهي كننده- اركستر و يا پيانوي- پاره اي از آثار، توسط نوازندگان با يكديگر جايگزين مي گردند و بنابراين ممكن است در يك اجرا توسط هنرمندان اثري كه براي مثال براي ويولن و اركستر تصنيف گشته، توسط ويولن و پيانو اجرا گردد. چهارم، در هر مورد كه براي مشخص كردن بهتر يك اثر، نياز به معرفي شماره اپوس آن بوده است، اين كار انجام گرديده است.
 
 
I-Violin Concertos and double Concertos:
1-Accolay: Violin Concerto No,1
آكولاي: كنسرتو ويولن شماره 1

2-Bach(J.S): Violin Concertos Nos: 1-2
باخ: كنسرتو ويولن شماره 1 و 2

3-Bach(J.S): Concerto for two Violin and Orchestra
باخ: كنسرتو براي دو ويولن و اركستر

4-Bach(J.S): Violin Concerto in g-minor
باخ: كنسرتو ويولن در سل مينور

5-Bach(J.S): Concerto for Violin and oboe and Orchestra BWV 1060
BWV 1060 باخ: كنسرتو براي ويولن و ابوا و اركستر

6-Barber: Violin Concerto
باربر: كنسرتو ويولن

7-Bartok: Violin Concerto Nos: 1-2
بارتوك: كنسرتو ويولن شماره 1 و 2

8-Beethoven: : Violin Concerto
بتهوون: كنسرتو ويولن

9-Berg: Violin Concerto
برگ: كنسرتو ويولن

10-Brahms: Violin Concertos
برامس: كنسرتو ويولن

11-Brahms: Concerto for Violin and cello and Orchestra
برامس: كنسرتو براي ويولن و ويولنسل

12-Britten: Violin Concerto Op,15
بريتن: كنسرتو ويولن اپوس 15

13-Bruch: Violin Concertos Nos: 1-3
بروخ: كنسرتو ويولن هاي شماره 1 تا 3

14-Conus: Violin Concerto
كونوس: كنسرتو ويولن

15-Dvorak: Violin Concerto
دورژاك: كنسرتو ويولن

16-Elgar: Violin Concerto
الگار: كنسرتو ويولن

17-Glass: Violin Concerto
گلس: كنسرتو ويولن

18-Glazounow: Violin Concerto
گلازانف: كنسرتو ويولن

19-Gruenberg: : Violin Concerto
گروئنبرگ: كنسرتو ويولن

20-Haydn: Violin Concerto No,1
هايدن: كنسرتو ويولن شماره 1

21-Hindemith: Violin Concerto
هيندميت: كنسرتو ويولن

22-Khachaturian: Violin Concerto
خاچاطوريان: كنسرتو ويولن

23-Kabalevsky: Violin Concerto
كابالوسكي: كنسرتو ويولن

24-Lalo: Violin Concerto(symphonie espagNole) Op,21
لالو: كنسرتو ويولن (سمفوني اسپانيول) اپوس 21

25-Mendelssohn: Violin Concerto Op,64
مندلسون: كنسرتو ويولن اپوس 64

26-Mozart: Violin Concertos Nos: 1-5
موزار: كتسرتو ويولن هاي شماره 1 تا 5

27-Mozart: sinfonia concertante for Violin and viola and Orchestra
موزار:سمفونيا كنسرتانت( زهي) براي ويولن، ويولا و اركستر

28-Paganini: Violin Concertos Nos: 1-6
پاگانيني: كنسرتو ويولن هاي شماره 1 تا 6

29-Penderecki: Violin Concerto No,2
پندرسكي: كنسرتو ويولن شماره 2

30-Prokofiev: : Violin Concerto Nos: 1-2
پروكفيف: كنسرتو ويولن هاي شماره 1و2

31-Rozsa: Violin Concerto Op,24
روسا: كنسرتو ويولن اپوس 24

32-Saint-seans: Violin Concerto Nos: 1,3
سن سان: كنسرتو ويولن هاي شماره 1و3

33-Schumann: Violin Concerto
شومان: كنسرتو ويولن

34-Shostakovich: vioin Concerto Nos: 1-2
شوستاكويچ: كنسرتو ويولن هاي شماره 1و2

35-Sibelius: Violin Concerto
سيبليوس: كنسرتو ويولن

36-Stravinsky: Violin Concerto
استراوينسكي: كنسرتو ويولن

37-Szymanowski: Violin Concertos Nos: 1-2
زيمانوفسكي: كنسرتو ويولن هاي شماره 1و2

38-Tartini: Violin Concerto in D-moll
تارتيني: كنسرتو ويولن

39-Tschaikowsky: Violin Concerto
چايكوفسكي: كنسرتو ويولن

40-Vasks: Violin Concerto
وسك: كنسرتو ويولن

41-Vieuxtemps: Violin Concerto Nos: 1-5
ويوتم: كنسرتو ويولن هاي شماره 1 تا 5

42-Viotti: : Violin Concerto Nos: 22,23
ويوتي: كنسرتو ويولن هاي شماره 22و23

43-Vivaldi: 12 Violin Concerto Op,8
ويوالدي: 12كنسرتو ويولن اپوس 8

44-Vivaldi: Violin Concerto Op,3 No,6
ويوالدي: كنسرتو ويولن اپوس 3 شماره 6

45-Vivaldi: Concerto for 4 Violin and Orchestra Op,3 No,10
ويوالدي: كنسرتو براي چهار ويولن و اركستر، اپوس3 شماره 10

46-Vivaldi: Concerto for two Violins and Orchestra
ويوالدي: كنسرتو براي دو ويولن و اركستر

47-Wieniawski: Violin Concertos Nos: 1-2
وينياوسكي: كنسرتو ويولن هاي شماره 1و2

II-Violin and Orchestra:
1-Beethoven: Romances for Violin and Orchestra Nos:1,2
بتهوون: رومانس هاي ويلن و اركستر شماره 1و2

2-Bizet-Sarasate: Carmen fantasy
بيزه-ساراسات: فانتزي كارمن

3-Bizet-Hubay: Carmen fantasy
بيزه-هوباي: فانتزي كارمن

4-Bizet-Waxman: Carmen fantasy
بيزه-وكس من: فانتزي كارمن

5-Bruch:Scottich fantasy
بروخ: اسكاتيش فانتزي

6-Chausson: Poeme ,Op.25
شاسون: پوئم اپوس 25

7-Glazunov: Mazurka oberek
گلازانف: مازوركا اوبرك

8-Joachim: Variations for Violin and Orchestra in E minor
يواخيم: وارياسونهايي براي ويولن و اركستر در مي مينور

9-Massenet: Meditaion from “Thais” Opera
ماسنه: مديتيشن از اپراي ثايس

10-Paganini: sonata with variations for Violin and Orchestra in A major(La Primavera) Op. 30
پاگانيني: سونات با وارياسيونها براي ويلن و اركستر در لا ماژور (لا پريماورا) اپوس 30

11-Paganini: Maestosa sonata sentimentale for Violin & Orchestra, Op. 27
پاگانيني: مائستوسا سوناتا سنتيمانتاله براي ويولن و اركستر اپوس 27

12-Ravel:Tzigane
راول: زيگان

13-Sarasate: Zigeunerweisen,Op.20
سارازات: زيگوينروايسن اپوس 20

14-Saint seans: Introduction and Rondo Capriccioso,Op.28
سن سان: اينتروداكشن و روندو كاپريچيوسو اپوس 28

15-Saint seans: Havanaise,Op.83
سن سان: هاوانيز اپوس 83

16-Sinding: Suite op,10
سيندينگ: سوئيت اپوس 10

17-Tchaikovsky: Serenade melancolique Op,26
چايكوفسكي: سرناد ملانكوليك اپوس 26

18-Wieniawski:Legende op,17
وينياوسكي: لجند اپوس 17

III-Violin and Piano works:
1-Albeniz: Suite espanola No,3
آلبينز: سوئيت اسپانيولا شماره 3

2-Bach(j.s): Six Sonatas for Violin and Clavier in B minor,A major,E major,C minor,F minor, G major
باخ: شش سونات براي ويولن و پيانو در سي مينور، لا ماژور، سي ماژور، دو ماژور، فا مينور و سل مينور

3-Bach(j.s): Sonate BWV 1023
باخ: سونات BWV 1023

4-Bach: English suite No,3
باخ: سوئيت انگليسي شماره 3

5-Bazzini: The ronde of goblins
بازيني: دراند آف گابلينز

6-Bartok: Sonata for Violin and Piano Nos:1-2
بارتوك: سونات براي ويولن و پيانو شماره 1 و2

7-Beethoven: Ten Sonatas for Violin and Piano
بتهوون: 10 سونات براي ويولن و پيانو

8-Brahms: Sonatas for Violin and Piano Op;78,100,108,120/1,120/2
برامس: سونات براي ويولن و پيانو اپوس هاي 78، 100، 108، 120/1، 120/2

9-Brahms-Joachim: Hungarian Dances Nos: 1-21
برامس-يواخيم: رقصهاي مجار شماره 1 تا 21

10-Debussy: Lenfant prodigue prelude
دبوسي: لفانت پروديگ پرلود

11-Dinicu-Heifetz: Hora Staccato
دينيكو-هايفتز: هورا استكاتو

12-Debussy: The girl with the flaxen hair
دبوسي: د گرل ويد فلاكسن هير

13-Dohnanyi: Ruralia hungarica Op,32 No,6
دوناني: روراليا هانگاريكا اپوس 32 شماره 6

14-Dvorak: Humoresqe Op,101
دورژاك: همورسك اپوس 101

15-Elgar: La Capricieuse Op,17
الگار: لا كاپريچيوزو اپوس 17

16-Franck: Sonata in A major
فرانك: سونات در لا ماژور

17-Gershvin: It aint nesessarily so
گرشيون: ايت اينت نسسرلي سو

18-Gluck- Kreisler: Melody
گلوك-كرايسلر: ملودي

19-Glazunov: Meditation in D
گلازانف: مديتيشن در "ر"

20-Grieg: Three Sonatas for Violin and Piano Op;8-13-45
گريگ: سه سونات براي ويولن و پيانو اپوس 8-13-45

21-Khachaturyan-Heifetz: Sabre Dance
خاچاطوريان-هايفتز: سبر دنس

22-Korsakoff-Heifetz: The Bumble Bee
كورساكوف-هايفتز: بامبل بيي

23-Kodali: Three hunagrian dances
كوداي: سه رقص مجار

24-Kreisler: Tombourin chinois Op,3
كرايسلر: تامبورين چينويز اپوس 3

25-Kreisler: Liebesfreud
كرايسلر: ليبسفرود

26-Kreisler: Liebesleid
كرايسلر: ليبسليد

27-Kreisler: Caprice viennois
كرايسلر: كاپريس وينويس

28-Kreisler: Schon rosmarin
كرايسلر: شون روسمارين

29-Kreisler: La chasse in the Style of Cartier
كرايسلر: لا چيس اين د استايل آف كارتير

30-Leclair: Sonata for Violin and Clavier Op,9 No,3
لكلير: سونات براي ويولن و پيانو اپوس 9 شماره 3

31-Manuel du Falla-Kreisler: Dance espagole
مانوئل دو فالا-كرايسلر: دانس اسپانيول

32-Mendelssohn: On wings of songs
مندلسون: آن وينگ آف سانگ

33-Monti: Czardas
مونتي: چارداش

34-Mozart: Sonatas for Violin and Piano kv;301-306,376-380,403-404,454,481,526
موتسارت: سونات هاي براي ويولن و پيانو kv;301-306,376-380,403-404,454,481,526

35-Moszkowski: Guitarre Op,45 No,2
موسورسكي: گيتاره اپوس 45 شماره 2

36-Paganini: I Papliti Op,13
پاگانيني: آي پاپليتي اپوس 13

37-Paganini:Mose fantasia
پاگانيني: موس فانتاسيا

38-Paganini: Le Streghe Op,8
پاگانيني: ل استرق اپوس 8

39-Paganini: Moto perpetue Op,11
پاگانيني: موتو پرپتو اپوس 11

40-Paganini-Auer: caprice No,24
پاگانيني-آوئر: كاپريس 24

41-Prokofiev: Two Sonatas for Violin and Piano Op;80,94A
پروكفيف: دو سونات براي ويولن پيانو Op, A80، 94

42-Prokofiev: March from the love of three oranges
پروكفيف: مارش فرام د لاو آف ثري اورنجس

43-Poulenc: Mouvements perpetuels No,1
پولنك: موومنت پرپتولس شماره 1

44-Rachmaninoff: Marguerites
راخمانينف: مارگريتس

45-Rachmaninov: Vocalise Op,34 No,14
راخمانينف: وكاليز اپوس 34 شماره 14

46-Ravel: Sonata for Violin and Piano in G major
راول: سوناتا براي ويولن و پيانو در سل ماژور

47-Sarasate: Caprice Basque Op,24
سارازات: كاپريس باسك اپوس 24

48-Sarasate: Danzas espanolas Op,21 Nos: 1,2 Op,22 Nos: 1 ,2 Op,23 Nos: 1 ,2 (habanera,zapateado,...)
سارازات: دانزاس اسپانول اپوس 21 شماره 1 و 2 اپوس 22 شماره 1 و 2 اپوس 23 شماره 1 و 2 (هابانرا، زاپاتدو و ..)

49-Sarasate:Introduction and tarantella Op,43
سارازات: اينتروداكشن و تارانتلا اپوس 43

50-Sarasate: Introduction and caprice jota
سارازات: اينتروداكشن و كاپريس جوتا

51-Schubert-Wilhelmj: Ave Maria
شوبرت-ويلهلم: آوه ماريا

52-Schubert: The bee Op,13 No,9
شوبرت: بيي اپوس 13 شماره 9

53-Schubert: Fantasia for Violin and Piano D.934
شوبرت: فانتاسيا براي ويولن و پيانو D.934

54-Scott(Cyril): Tallahassee suite No,1
اسكات: تالاهاسي سوئيت شماره 1

55-Smetana: domovini
اسمتانا: دوموويني

56-Sibelius: Nocturne for Violin and Piano
سيبليوس: نوكتورن براي ويولن و پيانو

57-Sibelius: Nouvellette
سيبليوس: نوولت

58-Strauss(Richard):An eisamer quelle Op,9 No,2
اشتراوس(ريچارد):ايسامر كوله اپوس 9 شماره 2

59-Strauss(Richard): Sonata for Violin and Piano Op,18
اشتراوس(ريچارد):سونات براي ويولن و پيانو اپوس 18

60-Suk: Song of love
ساك: سانگ آف لاو

61-Tartini: Devil`s trill
تارتيني: تريل شيطان

62-Tartini-: Devil`s trill - Kreisler cadenza
تارتيني: تريل شيطان(كادانس از كرايسلر)

63-Tartini-Kreisler: Varition on a theme of corelli
تارتيني-كرايسلر: وارياسيون بر روي تم كرلي

64-Vieuxtemps: Rondino Op,32 No,2
ويوتم: روندينو اپوس 32 شماره2

65-Vivaldi: Sonata in A major Op,2 No,2
ويوالدي: سونات لا ماژوراپوس 2 شماره 2

66-Vitali: Ciacona in G minor
ويتالي: شاكن در سل مينور

67-Vitali-Charlier: Ciacona in G minor
ويتالي-شارليه: شاكن در سل مينور

68-Wieniawski: Polonaise brillante Op,21
وينياوسكي: پولونزبريلانت اپوس 21

69-Wieniawski: Scherzo-tarentelle Op,16
وينياوسكي: تارنتله اپوس 16

70-Wieniawski: Polonaise de concert Op,4
وينياوسكي: پولونز كنسرت اپوس 4

71-Wieniawski: Kujawiak mazurka Op,3
وينياوسكي: كوجاويك مازوركا اپوس 3

72-Wieniawski: souvenir of Moscow
وينياوسكي: سوونير آف مسكو

73-Wieniawski: Obertass mazurka Op,19 No,1
وينياوسكي: ابرتاس مازوركا اپوس 19 شماره 1

74-Wieniawski:Dudziarz mazurka Op,19 No,2
وينياوسكي: دودزيارز مازوركا اپوس 19 شماره 2

75-Wieniawski: Alla saltarella( Etude 5) Op,10
وينياوسكي: آلا سالتارلا اتود 5 اپوس 10

76-Ysaye: Poem Elegaque
ايزايي: پوئم الگاك

IV-Violin solo works:

1-Bach(j.s): Three Sonatas for Violin solo BWV 1001, 1003,1005
باخ: سه سونات براي ويولون تكنواز

2-Bach(j.s): Three partitas for Violin solo BWV 1002,1004,1006
باخ: سه پارتيتا براي ويولون تكنواز

3-Bartok: Sonata for Violin solo
بارتوك: سونات براي ويولون تكنواز

4-Milstein: Paganiniana
ميلستاين: پاگانيني آنا

5-Paganini:”nel cor piu non mi sento” for Violin solo
پاگانيني: نل كورپيو نان ميسنتو براي ويولون تكنواز

6-Paganini: 24 caprices for Violin solo Op,1
پاگانيني: 24 كاپريس براي ويولن تكنواز

7-Wieniawski:l`Ecole Moderne for Violin solo Op,10
وينياوسكي: اكل مدرن براي ويولون تكنواز اپوس 10

8-Ysaye: Sonatas for Violin solo No: 1-6
ايزايي: شش سونات براي ويولون تكنواز

V-Other Violin works:

1-Bach(j.s): : triple Concerto for Violin and flute and Clavier and Orchestra
باخ: تريپل كنسرتو براي ويلن، هارپسيكورد و فلوت و اركستر

2-Bartok: 19 Duo for two Violin
بارتوك: 19 دوئت براي دو ويلن

3-Beethoven: triple Concerto for Violin and cello and Piano and Orchestra
بتهوون: تريپل كنسرتو براي ويلن، ويلنسل و پيانو و اركستر

4-Giuliani: Sonata for Violin and Guitar
جولياني: سونات براي ويلن و گيتار

5-Handel-Halvorsen: Passacaglia for Violin and Viola
هندل-هالورسن:پاساكاليا براي ويلن و ويولا

6-Kodali: Duo for Violin and Cello Op,7
كودالي: دوئت براي ويلن و ويلنسل اپوس 7

7-Paganini: Centon di sonate for Violin and Guitar No,1-4
پاگانيني: سنتون دي سونات براي ويلن و گيتار شماره 1 تا 4

8-Paganini: Sonata concertat for Violin and Guitar
پاگانيني: سونات كنسرتات براي ويلن و گيتار

9-Paganini: Six Sonata for Violin and Guitar Op,3
پاگانيني: شش سونات براي ويلن و گيتار اپوس 3

10-Ravel: Sonata for Violin and Cello
راول: سونات براي ويلن و ويلنسل

11-Wieniawski: Etudes-Caprices for two Violin (six etudes) Op,18
وينياوسكي: اتود كاپريس براي دو ويلن اپوس 18
 
 
منبع:
گفتگو هارمونيك

برچسب‌ها: ،


۰۵:۰۷:۰۴ | نويسنده : عشق ويولن | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :