آموزش اديت در ويولن (قسمت دوم)

آموزش ويولن ، دانلود فيلم آموزش ويولن، ويلن ، ويالن،كتاب آموزش ويولن

آموزش اديت در ويولن (قسمت دوم)

آموزش اديت در ويولن (قسمت دوم)

ر-۳: گاهي براي پرش از پوزيسيون اول به پوزيسيون هاي بالاتر و يا برعكس، از نواختن نت هاي مذكور به شكل سيم آزاد استفاده مي كنيم.

در اين حالت استفاده از سيم آزاد، امكان رهايي و پرش دست چپ از پوزيسيوني كه نوازنده مشغول نواختن در آن است را به او مي دهد. (نمونه-۷: بتهوون- كنسرتو ويلن اپوس۶۱)

ر-۴: همينطور در اجراي پيتسيكاتوهاي متوالي دست چپ نيز، مي توان با اجراي نتهاي:( مي- لا- ر)، به شكل پيتسيكاتوي سيم آزاد دست چپ، امكان رهايي و پرش دست چپ نوازنده را از پوزيسيوني كه در آن مشغول اجراي اين تكنيك است ، فراهم آورد.

ر-۶: در صورت استفاده از سيم آزاد امكان بهره گيري از زنگ صدايي آن وجود دارد، بنابراين در جملاتي كه فضاي موسيقايي جمله، نياز به وجود زنگ صدايي دارد از سيم آزاد استفاده مي گردد.( نمونه-۱۰: ويوالدي- كنسرتو ويولن اپوس۳ شماره ۶)
ر-۷: هر گاه در اثر تكرار نت هاي مذكور( مي – لا – ر )، نياز به ايجاد تنوع صدايي ميان زنگ صداي سيم آزاد و پختگي صدايي سه نت مذكور در جمله احساس گردد، مي توان بطور متناوب از تركيب سيم آزاد و انگشت گذاري استفاده كرد. ( نمونه-۱۱: باخ- پارتيتا شماره III )
ر-۸: گاهي مي توان از زنگ صدايي قويي كه از تركيب دوبل سيم هاي آزاد ويولن بدست مي آيد، بهره گيري نمود و با اجراي دست باز اين دوبل ها، تحرير زيباتري از آكورد را بدست آورد.( نمونه-۱۲: باخ- شاكن)
تذكر-۹: با توجه به موارد گسترده اي كه براي كاربرد سيم آزاد وجود دارد، در اينجا لازم است كه مروري كوتاه، بر نحوه ويبراسيون دادن به صداي سيم آزاد نيز داشته باشيم:

نوازنده مي تواند براي ويبراسيون دادن به صداي هر يك ازنتهاي : ( سل- ر-لا)، در حالتي كه به شكل سيم آزاد نواخته مي شوند، از آرشه كشي بر روي سيم آزاد و اجراي همزمان ويبراسيون دست چپ بر روي نت هم نامي كه يك اكتاو زيرتر از نت اصلي است، استفاده كند.

هرچند از روش هاي ديگري نيز مي توان به صداي سيم آزاد ويبراسيون داد، اما روش گفته شده در تذكر بالا، خصوصا در حالتي كه از انگشت سوم براي ويبراسيون دادن استفاده گردد، معمول ترين و بهترين روش اجراي اين كار است.

هدف از اين نوشتار بررسي و تحليل انگشت گذاري يا اديت دست چپ (Edit) در audio file جمله آغازين (تصوير شماره يك) زيگوينروايسن اثر پابلو سارازات براي ويولن و اركستر است. اجراي جمله آغازين كه مركب از تعداد بيست و دو نت سه لا چنگ (از سل آزاد تا مي بمل) مي باشد، نيازمند تحليل ذهني دقيقي است كه منجر به اديت صحيح آن گردد و نگارنده سعي بر آن دارم تا با بررسي فني موضوع، به پاسخ تحليلي مطلوبي در زمينه انگشت گذاري اين جمله دست يابم.

لازم به يادآوري است كه در طي دوراني كه از تاريخ ساخت اين اثر مي گذرد، انگشت و آرشه گذاري هاي بسيار متفاوتي توسط ويولنيست هاي بزرگ و نيز انتشارات هاي مختلف آثار موسيقي براي اين اثر پيشنهاد گرديده است.

الف- ساختار جمله: اين جمله موسيقايي مانند ديگر جملات موسيقي، تشكيل يافته است از مجموعه اي نت هايي كه مي توان براي سهولت در به خاطر سپاري و بالاتر بردن قدرت تجزيه و تحليل فكر، آنها را در قالب مجموعه هايي همسان، دسته بندي نمود.

جالب اينجاست كه كليدي ترين نكته در تحليل اديت اين جمله نيز، همان دسته بندي جملات همسان آن است. در ابتدا پيشنهاد مي نمايم كه نت “سل آزاد” آغازين را در اين دسته بندي “ذهني” كنار گذاشته و سه جمله كوچكتر كامل و يك نيم جمله ي همسان و مركب از نت هاي هم نام با فواصل مشابه را در نظر گيريم (علت حذف “ذهني” نت سل آغازين توسط نگارنده، در بررسي محل و نحوه تغيير پوزيسيون ها و ساختار اديت اين جمله در طي مقاله روشن خواهد شد).


اين دسته- جمله هاي مشابه، مركب از نت هاي: ” سي بكار، دو بكار، ر بكار، مي بمل ، فا ديز، سل بكار” در سه جمله كامل و يك نيم جمله مركب از :”سي بكار، دو بكار، مي بمل” كه آن نيز گوشه اي از همان جمله هاي كامل است، مي باشد (تصوير شماره دو) كه با تكرار پياپي و روند انگشت گذاري بالا رونده بر روي گريف، تداعي كننده و بوجود آورنده نظم خاصي در ذهن و اجراي نوازنده مي گردند.

ب- انگشت گذاري: با توجه به روند انگشت گذاري بالا رونده جمله اصلي بر روي گريف، ناگزير از تغيير پوزيسيون هستيم. اما نكات مهمي وجود دارد كه نوازنده به ناچار بايد به آنها بينديشد و پاسخ هاي قانع كننده اي يابد.


اولين نكته سيمي است كه تغيير پوزيسيون و روند بالا رفتن دست چپ از آن صورت مي پذيرد و دومين نكته، پوزيسيوني است كه انتخاب مي گردد. در جمله اصلي، تغيير پوزيسيون از سيم هاي “سل و ر” با توجه به بكار گيري زياد انگشت چهارم و ضعف ذاتي انگشت از ديدگاه سرعت – قدرت نسبت به ساير انگشتان كه ناشي از محل قرار گيري اين انگشت نسبت به كف دست، ابعاد و همينطور شكل انگشت مي باشد، مناسب نيست. با بكار گيري انگشت چهارم، تمپوي بالاي جمله و تغيير سيم هاي سريع آن دچار اختلال مي گردد.آموزش ويولن با توجه به اين موضوع، تغيير پوزيسيون از سيم هاي سوم وچهارم مناسب نبوده و بنابراين دقت به دومين نكته اين بند نيز، ديگر توجيهي ندارد.

حال براي تغيير پوزيسيون، به سيم دوم-لا- توجه مي كنيم. در صورتي كه تغيير پوزيسيون در اين سيم مورد توجه باشد، سه حالت مختلف مي تواند اتفاق افتد، يعني استفاده از پوزيسيون هاي دوم يا سوم يا چهارم.
آموزش ويولن | كلاسيك ، سل ، ايراني
با نگاهي به بند الف، استفاده از اين سيم براي تغيير پوزيسيون در هيچيك از حالات فوق مناسب نمي باشد. زيرا، در اجراي دسته- جمله دوم، پرش صدايي-ناشي از تغيير پوزيسيون- ايجاد مي گردد كه يكنواختي صدايي آن را نسبت به انتخاب پوزيسيون اول براي اين دسته- جمله از بين مي برد. در حالي كه مي توان با اجراي آسان و سريع اين دسته- جمله در پوزيسيون اول از اين اختلال صدايي جلو گيري نمود.

دسته- جمله هاي همسان (همان گونه كه در ادامه خواهد آمد) به گونه اي اديت مي گردند كه انگشت گذاري وتغيير پوزيسيون ها تا حد امكان فاقد پرش هاي بزرگ صدايي باشند.

در صورتي كه براي تغيير پوزيسيون سيم اول انتخاب گردد، به شكل طبيعي اولين تغيير پوزيسيون بر روي نت سي بكار صورت مي پذيرد (تغيير پوزيسيون اول به چهارم). اما نكته اي كه در اينجا حائز اهميت مي باشد، نحوه انتخاب تغيير پوزيسيون هاي بالا رونده بعدي بر روي اين سيم مي باشد (تصوير شماره سه). ادامه مطلب در قسمت بعدي مقاله بررسي مي گردد.

منبع: www.Viol.ir

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.