آموزش هاي مهم براي نوازندگان ويولن (انگشت چهارم)

آموزش ويولن ، دانلود فيلم آموزش ويولن، ويلن ، ويالن،كتاب آموزش ويولن

آموزش هاي مهم براي نوازندگان ويولن (انگشت چهارم)

آموزش هاي مهم براي نوازندگان ويولن (انگشت چهارم)

مقدمه
نوشته اي را كه ملاحظه مي كنيد تلاشي است در جهت شناخت و آگاهي بيشتر، آنچه پيش روست حركتي ديگر در مسيريست كه بتوانيم امكان دانستن بيشتر را فراهم كنيم تا كه شايد بستر حاصل خيز وجودمان را براي تولدي ديگر محيا سازيم، آري، به دور از هر گونه تعيين تكليف براي اشخاص و افرادي كه در نوع خود دستي بر آتش دارند و آنها نيز در مسير توسعه با هر بضاعتي كوشش مي كنند.

 

زماني كه تصميم براي ترجمه و تنظيم اين قبيل موضوعات گرفته شد مسائل مختلف و ايده هاي جديدي پيش رو بود كه البته همچنان پا بر جاست اما و اي كاش همكاري جدي تري را از طرف ساير دوستان مشاهده مي كرديم كه آن نيز براي من تفألي نيك است.هدف از انجام اينكار وضوح وقايعي است كه در دنياي فعلي ما رخ مي دهد، متوني كه با عناوين متنوع و در سطوح مختلف بوسيله رسانه ها،جرايد و اينترنت اطلاع رساني مي شود، ميزان و حجم مطلب بسيار است و موضوعات بسي بيشتر كه اگر با مشكلات خاصي مواجه نشويم آن را ادامه خواهيم داد. در اين ميان از همكاري با اشخاص- هنرمندان و گروه هاي پژوهشي نيز استقبال كرده و تمايل خود را براي ايجاد مجموعه اي گسترده تر اعلام مي داريم.

دستور كار براي مطالب مهم تر به جهت استفاده نوازندگان گروه خانواده ويلن – تحقيات علمي- مستركلاسها – اجراهاي مختلف در سطح دنيا – معرفي بهترين ويلن ها – معرفي دانشگاه ها و كنسرواتوارها – معرفي نوازندگان جديد – سازندگان ساز- تعميرات ساز – قيمت گذاري سازها – لوازم جانبي- آخرين اخبار روز در باب موضوعات مربوطه – و بسياري از مطالب ديگر مي باشد كه حتي ارائه متن اصلي به زبان انگليسي به جهت استفاده علاقه مندان نيز فراهم است.

شايان ذكر است كه موضوعات اينترنتي نبوده و بصورت اطلاعات ماهانه و به روز تحت عنوان مجله الكترونيكي ويلن ارائه خواهد شد كه البته مي توان روند اطلاعات و كليه موضوعات را از گذشته تا حال درخواست كرده و فراهم نمود.

تحقيق و پژوهش: رضا ضيايي
مترجم: امير محمد كاظمي

سيمون فيشر از جمله استادان برجسته انگلستان وهمچنين از اساتيد داراي كرسي در مدرسه منوهين ‌و Guildhall مي باشد. وي كتاب هايي به زبان ساده و قابل فهم براي عموم تأليف كرده است كه مي توان به كتاب هاي basics و practice اشاره نمود. (مقاله ي حاضر برگرفته از basics مي باشد.)

مبحث انگشت چهارم دست چپ: (نويسنده: سيمون فيشر)

بيشتر نوازنده ها در مقايسه بين انگشتان دست چپ خود در مي يابند كه انگشت چهارم آن ها نسبت به ديگر انگشتان ضعيف تر است؛ بطور مثال در فعاليت هايي چون : تريل، ويبراسيون، تعويض پوزيسيون و…

راه حل مناسب براي چابكي و آمادگي انگشت چهارم در گرو تمريناتي ساده و مستمر مي باشد. اين تمارين به نوبه خود مي توانند بعنوان روشي مناسب براي گرم كردن دست چپ قرار گيرند، پس حتماً لازم نيست تا براي انجام آنها زمان جداگانه اي غير از تمرين روزانه خود در نظر بگيريد. اين تمرين ها سريع ترين راه براي داشتن انگشت چهارمي نيرومندتر و آماده تر هستند.


(فيگور a1)

1) افزايش لامسه
اگر با استفاده از نوك انگشت، انگشت گذاري كنيد، انگشت بطور طبيعي داراي خميدگي و قوس مي شود (فيگورa1)

اما اگر با استفاده از نرمچه ي انگشت انگشت گذاري كنيد. انگشت تقريباً بصورت راست و قائم قرار مي گيرد.(فيگورb1)

آموزش ويولن | كلاسيك ، سل ، ايراني
(فيگور b1)

(لازم به ذكر است كه اين دو شيوه ي انگشت گذاري غلط نمي باشد و هر كدام كاربرد خاص خود را خواهد داشت.)

استفاده از نرمچه انگشت چهارم در حين انگشت گذاري اين مزيت را براي شما ايجاد مي كند تا ويبراسيوني ُپرتر و عميق ترنسبت به انگشت گذاري با نوك انگشت داشته باشيد. (نويسنده از واژه اي juicier به معناي آبدار تر استفاده كرده است)

شما مي توانيد در خيلي مواقع از اين روش استفاده كنيد و مشكلي بوجود نخواهد آمد اگر كمي انگشت چهارم خود را قائم تر و صاف تر قرار دهيد البته بهتر است وقتي از اين روش (استفاده بيشتر از نرمچه انگشت) بهره ببريد كه آگاهانه و با تسلط كافي انجام گيرد.

اما انگشت گذاري با نوك انگشت و بصورت خميده به شما اطمينان خاطر مي دهد كه وقتي انگشت خود را برداشتيد دوباره مي توانيد به همان شكل اوليه و در محل قبلي آن را قرار دهيد. (هم مي توانيد محل دقيق انگشت گذاري صحيح قبلي را دوباره بيايد و هم درصد خطاي شما در فالش نواختن به حداقل خواهد رسيد.)

همچنين اطمينان يابيد كه حركت انگشت شما از مفصل اصلي صورت مي گيرد نه از مفصل مياني.(شما بايد قادر باشيد در هنگام فرود آوردن انگشت از وزن خود انگشت استفاده كنيد، در واقع آزاد و راحت، بدون هيچ فشاري آن را روي سيم پرتاب كنيد البته اين نحوه ي انگشت گذاري در انگشتان ديگر نيز صدق مي كند)

توجه:
استفاده از نوك انگشت به اين معنا نيست كه از ناخن هم استفاده كنيد. اين كار صحيح نيست و باعث به گوش رسيدن صدايي نادرست مي شود. منظور اين است كه بايد از ميانه انگشت (گوشت سر انگشت) استفاده كنيد و به هيچ وجه نبايد ناخن روي سيم قرار گيرد.)

تمرين افزايش لامسه انگشت با تغيير قسمت هاي انگشت (از نوك تا نرمچه) كه روي سيم قرار مي دهيد به شرح زير است:


۱- با نوك انگشت چهارم
۲- استفاده كمتر از نوك انگشت
۳- كمتر
۴- بيشتر استفاده از نرمچه انگشت
۵- كاملاً نرمچه ي انگشت
۶- استفاده كمتر از نرمچه
۷- كمتر
۸- نوك انگشت چهارم

۲) هدف گيري انگشت [ براي گرفتن صحيح نت ها]:
گاهي اوقات بعضي نوازنده ها براي اينكه اطمينان يابند ميانه نوك انگشت چهارم به درستي با سيم تماس پيدا كرده است.[بطور ناخودآگاه] انگشت خود را عقب تر مي گذارند. آنها بايد انگشت گذاري و يافتن هدف خود را (منظور پيداكردن محل صحيح نت است) بهبود بخشند. شايد در حين نوازندگي حس جالبي نباشد كه انگشت سيم را گم كرده و در محل مورد نظر فرود نيايد يا با سيم هاي مجاور تماس پيدا كند (اين عوامل سبب ايجاد صداهاي اضافي شده و در آخر سونوريته اي تميز و دقيق به گوش نمي رسد)


توجه داشته باشيد كه در حين تمرين نبايد انگشت بطور كامل راست و قائم باشد. تاآن جا كه امكان دارد انگشت بايد خميده و قوس دار گذاشته شود. فقط بايد سعي كنيد تا در اين تمرين حداقل كمي از نوك انگشت روي سيم مي يا ر قرار گيرد.

۳) مستقل كردن انگشت چهارم
انگشت چهارم مستقل از انگشت سوم نيست، شايد اين به خودي خود يك ضعف به حساب آيد. خصوصاً به اين مسئله در تكنيك هاي پايين دسته ساز (منظور پوزيسيون اول است) مشهودتر است.

با انجام چند تمرين ساده مي توانيد اين ضعف را (كه در واقع بدليل آناتومي انگشتان دست مي باشد) بهبود بخشيد تا [در حين نوازندگي] انگشت چهارم عكس العملي نسبت به حركت انگشت سوم نشان ندهد.

انگشت سوم خود را با نيرو و محكم [ولي راحت و بدون هيچ فشاري] پرتاب كنيد.


- در حين گذاشتن و برداشتن انگشت چهارم آن را خميده و قوس دار نگه داريد.
- همزمان با پرتاب سريع انگشت سوم، انگشت چهارم را [ به سرعت از روي سيم] برداريد.

(روي تصوير مي خوانيد به ترتيب: سبك تر – با تمام وزن انگشت – وزن دار و محكم تر – ضربه زدن نرم – و سبك انگشت چهارم به سيم)
- با انگشت سوم روي سيم فلاژوله بزنيد و تا آنجا كه امكان دارد
[بدون آنكه آرشه با سيم لا برخوردي داشته باشد] به آرامي با انگشت چهارم به سيم لا ضربه بزنيد كه بصورت × روي نت ها نمايش داده شده است.
- انگشت خود را خميده نگه داريد و [ميانه] نوك انگشت بايد با سيم تماس پيدا كند.
- در ابتدا به نرمي انگشت گذاري [روي سيم لا] را انجام دهيد ؛ رفته رفته با انگشت خود قوي تر و محكم تر به سيم لا ضربه بزنيد سپس به تدريج از قوي به سمت ضعيف تر شدن انگشت گذاري كنيد. (بايد دوباره به نقطه ي شروع تمرين بازگرديد)
- در طول تمرين بايد دقت كنيد تا حركات انگشت چهارم روي انگشت سوم تأثيري نداشته باشد.

- براي اين تمرين تا آنجا كه امكان دارد دو انگشت(انگشت‌سوم و چهارم) را گرد و خميده نگه داريد.

۴) تمرين انعطاف پذيري
(از اين تمرين مي توانيد براي گم كردن [دست چپ] قبل از نواختن گام ها استفاده كنيد)

اغلب نوازندگاني كه داراي دستان كوچكي هستند متوجه مي شوند كه انگشت گذاري (پرش) از انگشت اول به انگشت چهارمي كه روي سيم مجاور قرار دارد مشكل است.(بطور مثال: انگشت اول “سي بمل روي سيم لا” و انگشت چهارم “لا بكار روي سيم ر” و…) (درواقع چون فاصله ي بين اين دو انگشت زياد است اين سختي حس مي شود.)

تمرين زير باعث مي شود تا اين فاصله راحت تر گرفته شود تا [نوازندگاني كه داراي انگشتان كوتاهي هستند] راحت تر قادر به گرفتن نت صحيح باشند:


- عرض ميان انگشت چهارم خود را با بازكردن از مفصل هاي اصلي دست افزايش دهيد. تماماً در طول تمرين انگشت اول خود را نگه داريد. بعلاوه مراقب باشيد تا به انگشت اول و دوم فشار وارد نشود.
- سعي كنيد انگشت چهارم خود را گرد و خميده نگه داريد.
دقت كنيد كه تمام دست چپ شل باشد (راحت و آزاد) همچنين شست دست چپ بايد راحت و آزاد باشد.

۵) تمرين كشش


همين الگو را روي سيم هاي ديگر تكرار كنيد. ابتدا پوزيسيون هاي بالا سپس در پوزيسيون هاي پايين (اين شيوه تمرين به اين دليل است چون در پوزيسيون هاي بالا نسبت به پوزيسيون‌هاي پايين تر فواصل كوچك تر است ابتدا راحت تر مي توان به انجام اين تمرين پرداخت تا فشاري به دست وارد نشود. بعد از آمادگي دست چپ مي توان تمرين را روي پوزيسيون هاي پايين كه فواصل نت ها از هم بيشتر است به معني ديگر گرفتن نت ها سخت تر مي شود تمرين كرد.)

منبع: www.Viol.ir

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.